Pomoc psychologiczna
i psychoterapia Ewa Szymkiewicz

Pomagam osobom, które doświadczają problemów, w różnych, ważnych obszarach swojego życia.
Oferuję profesjonalną pomoc dla osób dorosłych i młodzieży.
Dowiedz się więcej
Poznajmy się bliżej

Ewa Szymkiewicz

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta

psycholog zielona góra Ewa Szymkiewicz

Jestem aktywnym zawodowo psychologiem, specjalistą psychologii klinicznej, psychoterapeutą. Moje kwalifikacje zdobywałam i rozwijałam pod okiem najlepszych nauczycieli w kraju. Jestem absolwentką pięcioletnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uprawnienia specjalisty psychologii klinicznej uzyskałam pod opieką merytoryczną specjalistów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz praktyków szpitali klinicznych województwa wielkopolskiego. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywałam w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychodynamiczne jako wypełniające standardy i dające stosowne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii).

W ramach kursu ukończyłam także fakultet uprawniający mnie do prowadzenia psychoterapii młodzieży. Zawód psychoterapeuty i skuteczna pomoc pacjentom wymaga stałego rozwoju osobistego i poszerzania kompetencji zawodowych, dlatego regularnie podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności biorąc udział w szkoleniach i konferencjach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W swoich oddziaływaniach kieruję się zasadami etyki zawodowej. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Moja praca zawodowa zawsze była związana z obszarem zdrowia psychicznego. Doświadczenia zawodowe w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej oraz psychoterapii zbierałam w pracy z pacjentami na Oddziale Psychiatrycznym i w Poradni Zdrowia Psychicznego, jak również z wychowankami Domów Dziecka.

Zakres Usług

Moja oferta skierowana jest do osób, które:

 • Doświadczają dyskomfortu związanego z lękiem i obniżonym nastrojem
 • Cierpią z powodu poczucia niskiej wartości
 • Doświadczają trudności w relacjach
 • Nie radzą sobie ze swoimi emocjami
 • Doświadczają kryzysu w życiu osobistym i zawodowym.

Diagnoza
psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to kompleksowe badanie pozwalające na ocenę psychicznego funkcjonowania człowieka w zakresie wybranych procesów poznawczych (np. uwagi, pamięci, inteligencji), osobowości i emocji.

Cena : 150 zł

czas trwania (50min).

Konsultacja
psychologiczna

Konsultacja psychologiczna daje możliwość poznania sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po pomoc, dając jednocześnie możliwość zidentyfikowania przyczyn problemów, z jakimi się ta osoba mierzy.

Cena : 100 zł

czas trwania (50min).

Poradnictwo
psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy kierowaną do osób zdrowych, przeżywających kryzysy życiowe, trudności adaptacyjne lub zmagających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej.

Cena : 100 zł

czas trwania (50min).

Psychoterapia
indywidualna

Psychoterapia to forma pomocy polegająca na rozmowie i służąca lepszemu zrozumieniu siebie, swoich przeżyć, potrzeb i obaw.

Cena : 100 zł

czas trwania (50min).

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna bazuje na dorobku współczesnej psychiatrii oraz sprawdzonych teoriach psychoanalitycznych. Toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli więź między pacjentem a terapeutą.

Jednym z bazowych założeń tej metody leczenia jest badanie sfery nieświadomości. Terapeuta poprzez interpretację stara się pomagać pacjentowi zrozumieć dlaczego reaguje w określony sposób, na jakiej podstawie tworzy takie a nie inne sądy, a także z czego wynikają przeżywane przez niego emocje. Założenie, że terapia ma budować wewnątrzsterowność pacjenta (umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji), uzyskać trwałe zmiany w strukturach osobowości, budować jego wewnętrzne zasoby w celu samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, wyklucza działania takie jak udzielanie porad, czy podsuwanie gotowych rozwiązań.

Terapeuta psychodynamiczny jest raczej towarzyszem i komentatorem, niż przewodnikiem i mentorem. Jego najważniejszym zadaniem jest pobudzenie do autorefleksji, pomoc w nabyciu umiejętności wglądu i rozumienia siebie. Celem psychoterapii jest zmiana. Aby zmiana była głęboka i długotrwała, proces leczenia wymaga jednak czasu i zaangażowania z obu stron.

Psychoterapia jest zawsze zapoczątkowana konsultacjami (od 1 do 4 spotkań). W ramach konsultacji terapeuta wraz z pacjentem definiujemy problem, ustalamy cele oraz najbardziej adekwatne formy oddziaływań . Cele terapeutyczne mogą ulegać zmianom w trakcie trwania psychoterapii. Sesje psychoterapeutyczne trwają 50 min. W tygodniu odbywa się minimum jedna sesja, w stałym terminie.Czas trwania procesu psychoterapeutycznego jest sprawą bardzo indywidualną. Zależy od potrzeb pacjenta i problemu, z którym się zgłasza.

Psychoterapia Młodzieży

Okres dojrzewania jest bardzo zróżnicowanym procesem intensywnych przemian rozwojowych człowieka. Przemiany te dotyczą większości procesów rozwoju, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. To tutaj dochodzi do nasilenia się zmian, którym nastolatek musi stawić czoła. Szybkie tempo przeobrażeń i często ich radykalny charakter mogą przyczyniać się do powstawania u dorastajacej młodzieży wielu trudności w przystosowaniu do nowych sytuacji oraz zadań. Proces ten często wymaga wsparcia ze strony wykwalifikowanego terapeuty. Obszary pracy z adolescentem:

 • objawy psychosomatyczne (m.in.bóle brzucha, bóle głowy, omdlenia, duszności, uporczywy kaszel, problemy z połykaniem)
 • lęki
 • depresja
 • zaniżona samoocena
 • samookalecznia
 • myśli samobójcze
 • agresywne zachowania

Na pierwsze spotkanie konsultacyjne zapraszam rodziców w celu zebrania przez psychoterapeutę wywiadu dotyczącego przebiegu rozwoju jak i sytuacji rodzinnej nastolatka. Jeżeli zapada decyzja o psychoterapii, wyjaśniam rodzicom, na czym polega proces terapeutyczny i wspólnie określamy zasady kontaktu z terapeutą. Natomiast w toku dalszych sesji terapeutycznych z pacjentem młodzieżowym ustalamy cele terapeutyczne i zasady procesu psychoterapeutycznego.

Kontakt